تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمت از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.

بررسی مفهوم اثربخشی

یکی از شاخص های سنجش موفقیت در هر سازمانی، میزانی است که آن سازمان اهداف خود را محقق می سازد.

در اینجا موفقیت هر سازمان با توجه به خود آن سازمان تعیین می شود. این رویکرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثربخشی معرفی شده است. در واقع اثربخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به اهداف مورد نظر خود دست می یابد.

برای سنجش اثربخشی هر سازمان در ابتدا می بایست اهدافی تعریف شوند، سپس جهت تحقق این اهداف برنامه هایی تدوین شده و در ادامه این فرآیندها به اجرا گذاشته شوند، در پایان نتایج به دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه شوند

 

معرفی تبلیغ محصول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi